Ochrana údajov

Spoločnosť Roto Dach- und Solartechnologie GmbH sa neustále snaží ponúknuť vám pre všetky produkty a služby vynikajúci servis. Ochrana vašej súkromnej sféry pri využívaní našich webových stránok je pre nás veľmi dôležitá. Preto vás ďalej budeme dôkladne informovať o zbere anonymných a osobných údajov.

Zber údajov, ktoré nie sú osobné

Pri návšteve našej webovej stránky nebudú zhromažďované žiadne osobné údaje. Dozvieme sa iba čisto technické údaje, ako napr. meno vášho internetového providera alebo dátum a čas návštevy. Tieto údaje sa nedajú priradiť k žiadnej fyzickej osobe, tieto budú u nás uložené do pamäte a vyhodnocované iba kvôli interným štatistickým účelom.

Zber a použitie osobných údajov

Osobné údaje budú prostredníctvom nás v zásade uložené iba vtedy a iba v takom rozsahu, v akom ich s vaším vedomím poskytnete a ako je nevyhnutné napr. pre realizáciu zmluvy, ankety, servisu alebo pri registrácii kvôli individualizovaným službám alebo výherným hrám spoločnosti Roto Dach- und Solartechnologie GmbH. Popri údajoch, ktoré ste uviedli vy sami pri registrácii, bude uložený aj dátum, čas a IP adresa pri registrácii a váš súhlas so zberom, ukladaním a použitím údajov. Využívanie týchto osobných údajov sa uskutočňuje predovšetkým na účely reklamy a/alebo výskumu trhu, ako aj na potrebné usporiadanie elektronických služieb len vtedy, ak ste nám k tomu poskytli výslovne váš súhlas. Vzhľadom na udelený súhlas máte kedykoľvek možnosť tento v budúcnosti odvolať.

Uvedenie účelov spracovania sa realizuje na príslušných miestach na našich webových stránkach. Poskytovanie vašich údajov tretím osobám sa uskutoční bez vášho výslovného súhlasu iba vtedy, ak je to nevyhnutné na zrealizovanie služby alebo na základe zákonných informačných povinností.

Použitie cookies

Naša webová stránka používa tzv. dočasné cookies (session cookies). Dočasné cookies sú malé informačné jednotky, ktoré sa pri vyvolaní webovej stránky uložia v operačnej pamäti počítača návštevníka stránky. Keď našu webovú stránku opustíte, budú tieto dočasné cookies vymazané. Sami si môžete na vašom prehliadači nastaviť, či sa majú tieto dočasné cookies akceptovať, alebo nie.

Právo na informácie

Máte právo kedykoľvek dostať informáciu o údajoch, ktoré boli uložené k vašej osobe, vrátane pôvodu a príjemcu vašich údajov, ako aj účelu spracovania údajov. Vašu požiadavku písomne adresujte na alebo pošlite e-mailom na:

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH
Zmocnenec pre ochranu údajov
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim
Telefon: +49 7931 5490 1
Telefax: +49 7931 5490 51
E-Mail: datenschutz@roto-frank.com